Phương Pháp Đo Lường Của Gỗ Mỹ

Gỗ Thông Mỹ Trong Trong Quy Cách Đo Lường Nhập Khẩu.

Các quy tắc phân loại gỗ NHLA được thông qua bởi ngành gỗ cứng Hoa Kỳ dựa trên hệ thống đo lường hoàng gia sử dụng inch và feet. Ngược lại, Hầu hết thị trường nhập khẩu đều quen thuộc hơn với hệ số đo lường tiêu chuẩn là mét. Cùng Gỗ 73 – Gỗ Thông Nhập Khẩu tìm hiểu thêm về một số đơn vị đo tiêu chuẩn của Mỹ.

1. Đơn vị tính.

 • Chiều Rộng: tính bằng inch.
 • Chiều Dài: tính bằng feet.
 • Chiều Dày: tính bằng inch 1 inch = 25,4mm.
 • 1 feet = 304,8mm = 30,48cm = 0,3048m = 12 inch.
 • 1 m = 3,281 feet 1 m3 = 424 board feet (BF) = 35,315 feet khối (cu.ft).
 • 1.000BF (1MBF) = 2,36m3

2. Chiều dày chuẩn và hệ m tương đương.

Ở Việt Nam quy cách: 4/4, 5/4, 8/4 là phổ biến nhất.

3. Board Feet

 • Board Feet (BF) là đơn vị đo lường cho gỗ xẻ.
 • 1 BF là dài 1 feet x rộng 1 feet x dày 1 inch (1 feet = 0,305m, 1 inch = 25,4mm)
 • Công thức xác định board feet 1 tấm gỗ là:
Tỉ lệ phần trăm của gỗ tốt cần thiết cho mỗi phân loại đc dựa trên đơn vị đo này.

4. Diện tích bề mặt (SM – Surface measure)

 • Số đo bề mặt (SM) là diện tích bề mặt của một tấm gỗ tính bằng feet vuông. Để xác định số đo bề mặt ta làm như sau:
 • Khi có số đo bề mặt sẽ làm tròn lên hoặc xuống với số nguyên gần nhất, ví dụ: 5,2 SM = 5 SM (5 feet SM), 9,7 SM = 10 SM (10 feet SM)
 • Tỉ lệ % gỗ sạch của từng chất lượng đều dựa trên SM, do đó cho dù có độ dày bao nhiêu thì cũng được xếp hạng như nhau.

5. Mối quan hệ giữa BF và SM

Một tấm ván rộng 8 inch, dài 6 feet, dày 3 inch
SM = (8 inch x 6 feet) / 12 = 4

BF = 4 x 3 inch = 12 (tấm ván có 12 BF)

6. Tính BF của 1 kiện gỗ xẻ

Để xác định BF của một tấm ván, ta nhân SM với độ dày. Một kiện gỗ cũng được tính tương tự như vậy. Đầu tiên tính SM của một lớp gỗ. Diện tích này tính được bằng cách nhân chiều rộng của kiện gỗ, đã trừ đi các khe hở, với chiều dài của kiện gỗ và chia kết quả cho 12. Nếu kiện gỗ không đồng nhất về chiều dài thì sử dụng chiều dài trung bình. Khi đã ước tính xong một lớp, nhân kết quả của lớp này với tổng số lớp.

Ví dụ:

Chiều rộng trung bình của kiện gỗ là 44″ (sau khi trừ khoảng trống giữa các tấm gỗ). Chiều dài của khối là 10:
40″ x 10’ = 400 ÷ 12 = 33.33, Chiều dày của gỗ 2 inch = 66.66, Số lớp 10 = 666.67, Như vậy BF của 1 kiện gỗ là 666.67 = 3.027m3

Hy vọng bài viết sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về cách tính khối lượng của Gỗ Mỹ.

Nguồn: Tổng hợp.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button